CADAS Datainsamling från formsprutor


CADAS Principskiss


CADAS löser problematiken med olika leverantörer av formsprutor och fungerar transparent mot maskinen. Inga ingrepp behöver göras i formsprutan utan en kabel ansluts endast till skrivarutgången på maskinen.

CADAS lagrar informationen i en databas för att få en enkel åtkomst och där man kan selektera relevant information per maskin och tidsperiod. Statistiken byggs på så länge insamlingen sker och man kan när som helst hämta ut de data som man finner lämplig.

CADAS sparar all insamlad data i ett sådant format att man kan använda de standardverktyg som finns tillgängliga på marknaden för analys och visning. Exempel på verktyg är bland annat Microsoft Excel och Reporting Services.

CADAS loggar all data i direkt anslutning till respektive formspruta för att minimera fel- och störningskällor. All transport av data från formsprutan sker via det lokala nätverket till en dator/server som tar hand om informationen och även uppdaterar databasen.

CADAS moduluppbyggnad gör att man enkelt ska kunna lägga till ny funktionalitet eller för att ansluta flera formsprutor utan att göra ingrepp i systemet.

CADAS användarvänliga klientdel gör det möjligt att snabbt och enkelt hämta ut de data man vill för varje formspruta.

CADAS administrationsgränssnitt är enkelt och intuitivt vilket gör att ingångkörningstiden blir minimal.Krav på infrastruktur:

 • Server ansluten till det lokala nätverket
 • En ledig nätverksport för varje ansluten formspruta
 • Högst 90 meter från nätverksswitch till formsprutan
 • Microsoft Server 2003 eller nyare
 • Microsoft Internet Information Server installerat (för klientåtkomst via webbläsare)
 • Microsoft SQL Server 2005 eller nyare
 • Ett enfas eluttag tillgängligt (24VDC option)
 • Tillgänglig skrivarport på formsprutan


Användarvänlighet

Val av utdata sker i formsprutans programvara. De tillgängliga storheter som kan väljas för utskrift loggas i systemet och sparas i databasen. Varje kolumn kan ges en egen rubrik för att användaren lätt ska kunna hålla ordning på informationen från respektive formspruta.
Informationen i databasen finns tillgänglig i hela nätverket så alla användare kan få åtkomst till statistiken via ett enkelt webbgränssnitt eller via till exempel Excel.
All data som har loggats ligger kvar i databasen och kommer hela tiden att finnas tillgängligt för att kunna analyseras när som helst.

Några fördelar

 • Ett enkelt sätt att få åtkomst till produktionsdata från en formspruta
 • Alla formsprutor kan anslutas som kan leverera ut data via skrivarport
 • Flexibel utdata som kan anpassas efter varje formspruta
 • Enkelt att lägga till ytterligare formsprutor
 • All information lagras i en databas
 • Möjlighet att exportera data till både över- och underordnade system
 • Kort återbetalningstid

Datainsamling från formsprutor kan ske via de system som varje tillverkare tillhandahåller. Ofta är dessa system svåra att hantera då de är komplexa och beroende av tekniken i respektive leverantörs produkter.

Efter att man har installerat ett datainsamlingssystem kan man kvalitetssäkra produktionen genom att varje produktionscykel (skott) generar data som tas hand om och lagras för senare bearbetning. Genom datainsamlingen kan man verifiera att varje producerad detalj har tillverkats enligt uppställda normer och gränsvärden.

 

Kontakta oss för mer information:

RAFO AB

Karlsrogatan 7
542 33 Mariestad
Telefon: 0501-165 55
E-post: info@rafo.se
Webb: www.rafo.se


MEA - Mariestads Elautomaik AB

Sandbäcksvägen 42
542 34 Mariestad
Telefon: 0501-399 100
E-post: info@mea.se
Webb: www.mea.se